פגיעה בעבודה הינה תאונה שארעה לעובד שכיר תוך כדי ועקב העבודה, לרבות תאונת דרכים בדרך אל העבודה וממנה. לעובד העצמאי – תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. לעניין זה עובד עצמאי הינו עובד שנרשם כחוק במוסד לביטוח לאומי והגדיר עצמו קודם לתאונה את מעמדו ככזה.

פגיעה בעבודה מזכה בטיפול רפואי חינם, בכל זמן שנדרש ובלבד שמדובר בטיפול הקשור לפגיעה. הטיפול הרפואי כולל ריפוי, צילומי נטגן, אשפוז, תרופות, מכשירים אורטופדיים, משקפיים שנשברו עקב פגיעה ישירה בפנים, טיפולי שיניים , החזר הוצאות מד”א ואף החזר נסיעות בגין נסיעה לקבלת טיפולים רפואיים.

דמי הפגיעה מהווים פיצוי על אובדן שכר והם משולמים לפרק זמן אשר אינו עולה על 91 ימים קלנדריים הנספרים מיום למחרת התאונה.
לעובד השכיר – תשלום החל מהיום השני. לעובד העצמאי תשלום החל מהיום ה- 12.

שיעור דמי הפגיעה לעובד השכיר והעצמאי מחושבים לפי 75% מההכנסה ברוטו ב- 3 החודשים שקדמו ליום הפגיעה לחלק ב- 90.

הידעת?
תקיפה מינית במהלך העבודה דינה כדין פגיעה בעבודה!