הגישור

הגישור הינו כלי חשוב ויעיל ליישוב סכסוכים, וביסודו עומדת התפיסה לפיה עדיפה דרך הידברות ישירה, יעילה ומועילה בין הצדדים, המוכשרים לפתור את המחלוקות ביניהם טוב יותר מאשר גורם חיצוני, כגון שופט או בורר, וזוהי הגישה אותה מבקש הגישור להנחיל.
בניגוד לשופט, המגשר אינו מחליט או כופה פתרון על הצדדים אלא משמש כמסייע נייטרלי לקידום האינטרסים של השותפים להליך. האלמנטים של הבנה, השלמה ותקשורת מהווים את המפתח לניסוח הסכם יעיל ומועיל בטווח הקצר ובטווח הארוך, בסיום הגישור.
במהלך הגישור, מקויימים מספר פגישות, עם המגשר, במשרדו, באוירה נינוחה, בהן נפגש הוא עם שני הצדדים יחד סביב שולחן אחד ואף מקיים פגישות נפרדות, לפי הצורך. בגישור עוברים הצדדים תהליך של שינוי, ועוברים ממחלוקת וסכסוך, להסכמה. בסיום הגישור, מנוסח הסכם הגישור, אשר מאושר על ידי בית המשפט ומקבל תוקף של פסק דין.
בלב ליבו של הליך הגישור עומדים האינטרסים של הצדדים במשא ומתן. תפקיד המגשר הוא לסייע לשותפים להליך לזהות את האינטרסים הללו ולסדרם על פי סדר חשיבות עקרוני, על מנת למקד את ההליך בדיון בנושאים החשובים ביותר. המגשר דואג לבניית אמון ומחוייבות לתהליך וכן מציג טכניקות תקשורת שונות. ההסכם המתקבל הוא הסכם “של הצדדים” בהתאם לפתרונות שהם העלו והסכימו עליהם, ולא של המגשר. הסכם זה הוא בשליטתם המלאה, דבר התורם להגברת רצון הצדדים להתחייב לתנאיו. תוצאה זו, של הגברת הרצון להתחייב לתנאי ההסכם, רצויה במיוחד בתחום סכסוכי המשפחה, בהם לעתים קשה הכפייה ומלווה בהיזקקות להליכים משפטיים נוספים, למשל בקיום הסדרי ראייה ותשלום המזונות.
חתימה בסופו של דבר על הסכם, יש בה כדי להבטיח כי ההסכם יעמוד במבחן הזמן ואם יתעוררו מחלוקות נוספות יהיו בידי הצדדים הכלים להתמודד איתן: לנהל מו”מ ישיר או לפנות לגישור בשנית.
על המגשר חלה חובת חיסיון כלפי כל שנאמר בגישור ואינו יכול להעיד בבית המשפט בכל הנוגע לסכסוך. המגשר אף אם הינו עו”ד, אינו מייעץ לצדדים בעניינים משפטיים והצדדים מופנים לעו”ד לפני החתימה על ההסכם לצורך ייעוץ משפטי.
כאמורחסיון הגישור הינו חסיון מוחלט, לפיו אין לבית המשפט שיקול דעת להורות על גילוי מידע שנמסר במהלך הגישור וקבלתו כראיה
צדדים המעוניינים לפנות ישירות למגשר , עוד טרם פנה מי מהם מבית המשפט יכולים לעשות כן, ולחסוך בכך הליכים משפטיים מיותרים, טרחה, זמן וכסף רב.
היתרונות שבהליך הגישור
באמצעות הגישור ניתן להגיע להסכם תוך זמן קצר, הרבה לפני השלמת הדיון בבית המשפט; עלות הגישור נמוכה מעלות ניהול תיק בבית המשפט; הליך הגישור חוסך מתח נפשי רב המלווה ניהול תיק בבית המשפט; הגישור נותן לצדדים הזדמנות לבטא את עמדתם ללא הכללים הפורמליים הנדרשים בבית המשפט ובאווירה נינוחה ורגועה; ניהול הליך הגישור מאפשר לצדדים להגיע לכל הסכם המקובל עליהם, בתנאי שאינו מקפח אף אחד מהם, העומד במסגרת הכללים החברתיים והמשפטיים המגדירים את גבולות קשת הפתרונות האפשריים של הסכסוך; ההסכם שמושג בגישור מקבל תוקף של פסק-דין והינו למעשה פסק דין שתוכנו וניסוחו נקבעו ע”י הצדדים; הצדדים מחוייבים יותר להסכם המשקף את הפתרון שהם עצמם בחרו בו, דבר החוסך ריבים ועגמת נפש והיזקקות להליכים משפטיים נוספים, לאחר קבלת פסק הדין; במידה ולא הושג הסכם, ההשתתפות בגישור אינה מונעת מהצדדים לשוב ולהתדיין בביה”מ או לפנות לכל דרך אחרת על מנת ליישב את הסכסוך.

Comments are closed.