זכויות בת זוג במשק חקלאי, בו החזיק הבעל כבר רשות עובר לנישואין

בפסק דין מנומק המשתרע על 33 עמודים, דחה בית המשפט טענה עיקרית של הבעל וקיבל טענות האישה, שיוצגה על ידי עורכת הדין כרמל מזוז, על כך שהאישה אינה חברה באגודה, וקבע שאין בטענה זו לשלול את זכויותיה כבת רשות בנוגע למשקים, יש להבחין בין שני היבטים – ההיבט החברתי של חברות באגודה וההיבט הקנייני של זכויות במשק (על פי רוב זכויות בר רשות) עוד נקבע כי ההחלטה במישור הקנייני, האם להקנות לבן זוג זכות כלשהי במשק, נתונה בידי בעל הזכויות הקנייניות – קרי הרשות והסוכנות. בן זו יכול להחזיק בזכויות קנייניות ולא להיות חבר באגודה. זכויות קנייניות לחוד וחברות באגודה לחוד.
לקריאת פסק הדין לחץ כאן

Comments are closed.