• שירותים מיוחדים לנכים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום.

קיימות 5 קטגוריות שבהן נבחן הנכה לעניין זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים:

  • לבישה
  • אכילה
  • רחצה
  • ניידות בבית
  • שליטה על סוגרים

לחילופין , נכה הזקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.

 

הידעת?

גיל הפרישה אינו אחיד לכולם והוא נקבע בהתאם לתאריך הלידה.

בין השאר זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

* מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.

* מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם

זר – בשנה הראשונה מיום ההשתלה.

* מי שהושתל בגופו מוח עצם “עצמוני” – בחצי השנה מיום ההשתלה.

* עיוור שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90%, והוא מתגורר לבדו או עם

בן זוג עיוור.

* מי שהוא עיוור עם נכות רפואית בשיעור של 90% וגם חירש עם נכות

רפואית של 50%.

הידעת? 

נכה המאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה

תנאי סף עליהם חייב הנכה לעמוד בכדי להיות עשוי לקבל קצבת שרותים מיוחדים: 

 

 

הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ- 18 ו-90 יום ועד גיל פרישה.

הוא נמצא בישראל.  

הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים), או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך.

הוא אינו מקבל הטבות על–פי הסכם ניידות, למעט מקרים כדלקמן:

א. הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן הביטוח הלאומי ואינו מקבל תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על–פי חוק כלשהו.

ב. הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע – 41,535 החל ב- 01/01/2011.

הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

הידעת? 

 

מי שנמצא בחו”ל, הביטוח הלאומי יוסיף לשלם לו את הקצבה 6 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות. אם יצא לחו”ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו”ל).

מקבל הטבות על–פי הסכם ניידות יהיה זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים רק אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.

בעל רכב – רק אם הקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות .

שיעורי הקצבה לשירותים מיוחדים:

  • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רובפעולות היום–יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד נכון ל- 01/01/2011 – 1,033  ₪.

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה – זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד – נכון ל- 01/01/2011 – 2,168 ₪.

מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד – נכון ל- 01/01/2011 – 3,614 ₪.

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:

למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% –   נכון ל-01/01/2011 – 289 ₪.

  • למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% -נכון ל- 01/01/2011 – 589 ₪. .
    למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% – נכון ל- 01/01/2011 – 878 ₪.