ביום 27.4.17 נכנס לתוקף שינוי מרחיק לכת בכל הקשור לתביעות של כוחות הבטחון את קצין תגמולים בגין מחלה או חבלה בעת השירו.

חיילים בשירות סדיר, חיילי מילואים הם יוצאים מן הכלל והחוק בעניינם לא השתנה, משרתי הקבע, משטרה, שב"ס המעובדי שירות הבטחון והמוסד יוכלו לתבוע את הביטוח הלאומי כאשר כל מקרה צריך להבחן ע"י עורך דין הבקי בתחום.

חיילים בשירות סדיר וחיילים בשירות מילואים שמעורבים בתאונת דרכים הקשורה לשירות, מומלץ להם מאוד לבחון האפשרויות שעומדות בפניהם, שכן העניין מורכב וחשוב למצות ההליכים בכדי לקבל את הפיצוי המתאים ביותר.

משרתי הקבע, המשטרה, שרות בתי הסוהר, המוסד והשב"כ יוכלו לתבוע ככל שאין מדובר בפעילות מבצעית, לפי חוק הביטוח הלאומי וכדאי שאוכלוסיה זו תפנה ליעוץ עם עורך דין המכיר היטב את התחום, שכן עניין זה חדש ולו צדדים נוספים שונים מהאוכלוסיה הרגילה.