מחשבון נכות

מחשבון נכות משוכללת

בחר סוג מחשבון:
אחוז הנכות
מצב קודם
תוספת תקנה 15:

תוצאת ביניים:
0
נכות משוקללת:
0